تیمجار | قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین عمومی

تیمجار پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است، همانا کاربر نیز ملزم به رعایت قوانین فوق الذکر خواهد بود.

قوانین برگاشتن وجه

در صورت عدم رضایت، مشتری می تواند کالای خریداری شده را حداکثر تا هفت روز پس از تحویل برگرداند و وجه پرداختی را پس بگیرد، مشروط بر این که:

هیچ نقطه ای از محصول تحت رطوبت قرار نگرفته باشد

با محصولات دیگر ترکیب نشده باشد

ضمنا در صورت کسر از محصول، قیمت مقدار کم شده کسر خواهد شد، و باقی وجه برگردانده می شود